نکات مهم چاپ
  • 1. فایل متن با فرمت pdf و فایل جلد با فرمت zip یا jpg باشد .
  • 2. در طراحی جلد و متن با توجه به قطع کتاب از سه طرف به اندازه حداقل 0/5 سانتی متر حاشیه برش رعایت شود.
  • 3. کیفیت تمام فایل های ارسالی باید 300dpi باشد .
  • 4. در صورت استفاده از تصاویر بی کیفیت , سفارش شما با همان کیفیت چاپ خواهد شد .
  • 5. در طراحی جلد ,اندازه عطف کتاب باید متناسب با تعداد صفحات بوده و چنانچه نیاز به محاسبه و اطلاع از اندازه عطف جلد کتاب خود (نسبت به تعداد صفحات و گرماژ کاغذ ) دارید اینجا کیلیک نمایید .
قطع
اندازه کاغذ
پس از برش
رحلی
21 * 29/7 : A4
20/5 * 28/7
وزیری
17/5 * 25 : B5
17 * 24
رقعی بزرگ
15 * 22/5 :A5+
14/5 * 21/5
رقعی کوچک
15 * 21 : A5
14/5 * 20
خشتی بزرگ
20 * 20
19/5 * 19
خشتی کوچک
15 * 15
14/5 * 14
پالتویی
11/5 * 21/5
11 * 19/5
جیبی
12/5 * 17/5
12 * 16/5